Obvodná hodnotiteľská komisia OPK Nitra

RNDr. Štefan BLEHO
predseda 

prof. Ing. Imrich TOČKA, CSc.
člen 

Ing. Ladislav JANČOVIČ
člen 

Ing. Adrián MIKAČ
člen 

Michal MIKAČ
člen 

 

Aktuality z kategórie Obvodná hodnotiteľská komisia