Obvodná hodnotiteľská komisia OPK Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda

Ing. Adrián MIKAČ
člen 

Michal MIKAČ
člen 

Mgr. Richard IVANČO
člen 

Mgr. Michal MIŠKEJE, PhD.
člen