Predpisy

Predpisy SPK na stiahnutie

Stanovy-SPK_úplné-znenie-z-22.6.2013.pdf

Príloha-č.-1-k-Stanovám-SPK_Etický-kódex.pdf

Príloha-č.-2-k-Stanovám-SPK_Poľovnícky-poriadok.pdf

Organizačný-a-rokovací-poriadok-SPK.pdf

Zákon-č.-274-2009-Z.z.-o-poľovníctve-a-o-zmene-a-doplnení-niektorých-zákonov.pdf

Vyhláška-č.-344-2009-Z.z.MP-SR-ktorou-sa-vykonáva-a-zákon-o-poľovníctve.pdf

Skúšobný-poriadok-pre-skúšky-duričov_3.5.2013.pdf

Skúšobný-poriadok-pre-skúšky-farbiarov_3.5.2013.pdf

Skúšobný-poriadok-pre-skúšky-MP-a-retrívrov_3.5.2013.pdf

Skúšobný-poriadok-pre-skúšky-stavačov_3.5.2013.pdf

Skúšobný-poriadok-pre-skúšky-v-brlohárení_3.5.2013.pdf

prihláška-na-skúšky-poľovných-psov.pdf

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva.pdf

Smernica-o-kontrolných-strelbách-SPK.pdf

Nový-zákon-o-strelných-zbraniach-a-strelive-1.2.2022.pdf