Predpisy

Predpisy SPK na stiahnutie

Stanovy SPK - Úplné znenie zo dňa 22.06.2013.pdf

Etický kódex - príloha č. 1 k Stanovám SPK.pdf

Poľovnícky poriadok - príloha č. 2 k Stanovám SPK.pdf

Organizačný a rokovací poriadok SPK.pdf

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf

Vyhláška č. 344/2009 Z. z. MP SR, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.pdf

Skúšobný poriadok pre skúšky duričov zo dňa 03.05.2013.pdf

Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov zo dňa 03.05.2013.pdf

Skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien a retrívrov zo dňa 03.05.2013.pdf

Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov zo dňa 03.05.2013.pdf

Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení zo dňa 03.05.2013.pdf

Prihláška na skúšky poľovných psov.pdf

 

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva.pdf

Smernice SPK o kontrolných streľbách_novela zo dňa 09.11.2022.pdf

Zákon o strelných zbraniach a strelive zo dňa 01.02.2022.pdf