Obvodná disciplinárna komisia OPK Nitra

JUDr. Miroslav MUZIKA
predseda 

Anton ĎURECH
člen 

doc. Ing. Branislav GÁLIK, PhD.
člen 

Ing. Adrián MIKAČ
člen 

JUDr. Andrej MUZIKA
člen