Posledná rozlúčka s Ing. Branislavom Sovišom

♦ ♦ ♦

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým poľovníkom, priateľom a známym, že nás dňa 25. novembra 2016 vo veku 86 rokov navždy opustil náš priateľ, erudovaný odborník a poľovník srdcom i dušou pán

Ing. Branislav Soviš.

Česť jeho pamiatke !

Narodil sa 20. januára 1930 v Starej Turej.

Po ukončení základnej školskej dochádzky absolvoval gymnaziálne štúdium v Trenčíne. Po maturite sa zapísal na štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej a lesníckej v Košiciach, avšak  štúdium ukončil až na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre v roku 1953. Po jeho ukončení sa stal vysokoškolským pedagógom. Vyučoval viaceré disciplíny, hlavne zoológiu, ekológiu a tiež poľovníctvo, ktorému sa venoval celý svoj profesijný život. Povedľa pedagogickej práce sa venoval a vedeckému výskumu. Riešil problematiku chovu pernatej zveri, krkavcovitých vtákov, dravcov a ďalších druhov poľovnej zveri. Spracoval mnohé projekty z oblasti ochrany prírody a poľovníctva. Bol autorom veľkého množstva vedeckých a odborných príspevkov v rôznych  časopisoch a periodikách. Veľký podiel má aj na spracovaní a vydávaní viacerých knižných publikácií z poľovníctva.

Bol dlhoročným funkcionárom SPZ. Pôsobil v rôznych funkciách na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Napriek dosiahnutému veku bol doposiaľ členom Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK Nitra. Dlhé roky bol činný ako prednášateľ a skúšobný komisár pri skúškach z poľovníctva.

Za svoju záslužnú prácu v poľovníctve obdržal všetky vyznamenania Slovenského poľovníckeho zväzu.

♦ ♦ ♦

branko-sovis_titulka