Osvetová komisia OPK Nitra

Róbert ĎURÍK
predseda 

Klaudia BALKOVÁ
členka

Jozef KALIVODA
člen

Mgr. Pavol KOSTOLNÍK
člen

Róbert KÓŇA
člen

Ing. Jozef LUŠŇÁK, PhD.
člen

Igor OSÚCH
člen

Martin OTTINGER
člen

 

Aktuality z kategórie Osvetová komisia

PREČÍTAJTE SI zaujímavé interview a články:

 


Spolupráca s Osvetovou komisiou SPZ OkO Nitra