Osvetová komisia OPK Nitra

Ing. Ján VRBA
predseda 

PaedDr. Monika ORLIKOVÁ, PhD.
členka 

Ing. Jozef LUŠŇÁK, PhD.
člen 

Mgr. Richard IVANČO
člen 

Mgr. Pavol KOSTOLNÍK
člen 

 

Aktuality z kategórie Osvetová komisia

PREČÍTAJTE SI zaujímavé interview a články:

 


Spolupráca s Osvetovou komisiou SPZ OkO Nitra