Kancelária OPK Nitra

Mgr. Lucia TATARKOVIČOVÁ
Vedúca kancelárie OPK Nitra

Ing. Dana MUSILOVÁ
Referentka kancelárie OPK Nitra

Kontakt

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA NITRA

Adresa:
Mostná č. 6
949 01 Nitra

 

Stránkové dni:

pondelok/8.00-11.30h a 12.30-15.00h
utorok
streda    /8.00-11.30h
a 12.30-15.00h
štvrtok
piatok    /8.00-11.30h
a 12.30-15.00h

 

Telefón:
0948 / 775 700

E-mail:
nitra@opk.sk

 

Ako nás nájdete?

Označenie OPK Nitra na mape Mostnej ulice

Označenie vstupu do OPK Nitra na fotografii budovy