Aktuality

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S ING. BRANISLAVOM SOVIŠOM

♦ ♦ ♦

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým poľovníkom, priateľom a známym, že nás dňa 25. novembra 2016 vo veku 86 rokov navždy opustil náš priateľ, erudovaný odborník a poľovník srdcom i dušou pán

Ing. Branislav Soviš.

Česť jeho pamiatke !

Slávnostné STRETNUTIE a OCENENIE našich najstarších POĽOVNÍKOV

Na základe spoločného stanoviska Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory v Nitre a Predstavenstva okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre sa rozhodli obe organizácie, pri príležitosti tohtoročného mesiaca októbra, t. j. mesiaca úcty k starším,  zorganizovať spoločné slávnostné stretnutie s našimi najstaršími poľovníkmi.