Aktuality

Stanovisko SPK k “Najväčšej petícii za reguláciu poľovníctva na Slovensku” zo dňa 27. februára 2017

Slovenská poľovnícka komora vyjadruje zásadný nesúhlas s obsahom „Najväčšej petície za reguláciu poľovníctva na Slovensku“, postup autorov petície považuje za nekorektný, populistický a odborne preukázateľne nekompetentný.

Slávnostné STRETNUTIE a OCENENIE našich najstarších POĽOVNÍKOV

Na základe spoločného stanoviska Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory v Nitre a Predstavenstva okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre sa rozhodli obe organizácie, pri príležitosti tohtoročného mesiaca októbra, t. j. mesiaca úcty k starším,  zorganizovať spoločné slávnostné stretnutie s našimi najstaršími poľovníkmi.