Vyhodnotenie 29. ročníka Obvodnej chovateľskej prehliadky

Dňa 27. marca 2015 Obvodná poľovnícka komora Nitra slávnostne otvorila v Ponitrianskom múzeu

29. ročník Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2014/2015 v poľovných revíroch okresu Nitra.

Výstava trofejí poľovnej zveri, ktorá bola prístupná poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti od piatku 27. marca 2015 do nedele 26. apríla 2015  v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Tento rok zožala výstava trofejí u návštevníkov veľký úspech, čo sa prejavilo jej vysokou návštevnosťou. Pri príležitosti konania Obvodnej chovateľskej prehliadky vydáva organizátor každoročne katalóg Trofeje poľovnej zveri, ktorý je počas výstavy trofejí dostupný všetkým návštevníkom.

Zhodnotenie poľovníckej sezóny 2014/2015 v okrese Nitra slovami predsedu komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra a člena Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK Nitra p. Ing. Ladislava Jančoviča:

“Vážení priatelia,

dovoľte mi pár slov k vyhodnoteniu 29. ročníka Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2014/2015 v poľovných revíroch okresu Nitra. 

Práve ukončená poľovnícka sezóna nám potvrdzuje dlhodobé zmeny charakterizované absolútnou dominanciou raticovej zveri a postupnou stratou pozícií malej zveri, ktorá postupne, ale takmer s istotou, pomaly mizne z niektorých našich revírov. Čo znamená dominancia raticovej zveri v našich poľovných revíroch, dokazujú nasledovné údaje. Na tohtoročnú Obvodnú chovateľskú prehliadku bol predložený rekordný počet trofejí. Obvodná hodnotiteľská komisia OPK Nitra hodnotila spolu 438 trofejí, z toho: 34 jeleních, 351 srnčích, 6 danielích, 7 mufloních, 15 diviačích a v neposlednom rade lebky 22 líšok a 3 jazvecov. Poďme sa ale postupne pozrieť na situáciu v chove jednotlivých druhov raticovej zveri.

Populáciu jelenej zveri charakterizujú dva výrazné znaky: stúpajúca početnosť a stále výraznejšia migrácia do „poľných“ poľovných revírov. Dôkazom uvedeného je na jednej strane zvýšený lov a zvýšený počet predložených trofejí a na strane druhej skutočnosť, že 20 % jelenej zveri bolo ulovenej v poľovných revíroch zaradených do oblasti s chovom malej zveri. Tieto isté charakteristiky platia aj pre populáciu diviačej zveri, s tým rozdielom, že v tomto prípade bolo v „poľných“ poľovných revíroch ulovených vyše 50 % z celkového počtu ulovených diviakov. Už dlhšiu dobu je najvýznamnejšou zverou v našich poľovných revíroch srnčia zver, ktorú v súčasnej dobe vo vysokom počte lovíme  vo všetkých poľovných revíroch. Každoročne stúpajúci počet ulovenej srnčej zveri potvrdzuje aj 351 predložených trofejí na tohtoročnej Obvodnej chovateľskej prehliadke. V histórii organizovaných chovateľských prehliadok v okrese Nitra to predstavuje najvyšší počet. V tomto roku sa okrem početnosti preukázala aj trofejová kvalita srnčej zveri, ktorá poukazuje na kvalitu populácie v našich revíroch a snáď aj na výsledky našej dlhodobej koncepčnej práce v oblasti riadenia jej chovu. Trofej srnca z poľovného revíru Výčapy – Opatovce dosiahla hodnotu 158,68 bodov CIC, čo je po legendárnej trofeji zo Žibrice historicky druhá najlepšia trofej srnca uloveného v okrese Nitra. Už spomínanú kvalitu miestnej  populácie srnčej zveri potvrdzuje aj 8 strieborných a 14 bronzových medailí. Ak sa spomenutá tendencia zmien u raticovej zveri môže považovať za pozitívnu,  pri pohľade na vývoj stavov a ďalšiu perspektívu malej zveri sa optimizmus veľmi rýchlo stratí. Iste nie je dôvod na zúfanie, ale najvyšší čas dokázať, že sme schopní a ochotní niečo pre drobnú zver naozaj urobiť. Neurobia to za nás ochranárske organizácie a ani väčšina poľnohospodárskych subjektov hospodáriacich na poľovných pozemkoch. Bez našej cieľavedomej, odborne garantovanej práce sa situácia nezmení a nám nezostane nič iné, len naďalej konštatovať  jej trvajúci kritický stav. K tejto práci Vám preto želáme veľa vytrvalosti a trpezlivosti, ktoré sú nevyhnutné k dosiahnutiu úspechov a zároveň Vám Obvodná poľovnícka komora v Nitre ponúka odbornú, ako aj finančnú pomoc.

Želám Vám veľa poľovníckych úspechov a zážitkov v začínajúcej sa poľovníckej sezóne.”

Fotogaléria

Hodnotiaca časť trofejí poľovnej zveri OCHP

Slávnostné otvorenie OCHP