Ekonomická komisia OPK Nitra

Ing. Ladislav CAGÁŇ
predseda 

Bc. Lucia TATARKOVIČOVÁ
členka 

Ing. Ľubomír ONDRUŠKA, PhD.
člen 

Ján ŠLOSÁR
člen