38. ročník Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí v okrese Nitra

V roku 2024 organizovala Obvodná poľovnícka komora v Nitre už 38. ročník Obvodnej chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí ulovených v okrese Nitra v rokoch 2023/2024 v renesančnom kaštieli rodu Ghyczy v Nových Sadoch.

Prípravy obvodnej chovateľskej prehliadky sú o súčinnosti nás všetkých, nakoľko sa jedná o veľmi náročnú a rozsiahlu akciu. V prvom rade  spolupráca s Obecným úradom Nové Sady, kedy riaditeľka múzea pani Mgr. Ivana Fojtíková nám vychádzala od samého začiatku veľmi ochotne v ústrety a spolu s predsedom OPK Nitra Mgr. Richardom Ivančom a podpredsedom OPK Nitra pánom Róbertom Ďuríkom dohodli všetky podmienky konania OCHP.

Z našich radov sa o všetku administratívnu prácu postarali pracovníčky kancelárie OPK Nitra, taktiež boli nápomocní členovia predstavenstva OPK Nitra a hlavne členovia odborných komisií – Obvodnej hodnotiteľskej komisie a Komisie poľovníckej a životného prostredia pri OPK Nitra na čele s predsedom Ing. Ladislavom Jančovičom, a členovia Osvetovej komisie OPK Nitra na čele s predsedom Róbertom Ďuríkom a členovia Osvetovej komisie SPZ OkO Nitra na čele s predsedníčkou Klaudiou Balkovou. Veľmi užitočná nám bola aj výpomoc ochotných kandidátov prebiehajúceho poľovníckeho kurzu. Súčinní s prípravami boli aj členovia domáceho poľovníckeho združenia Nové Sady na čele s predsedom Františkom Muzikom.

Veľký záujem o pripravovanú výstavu trofejí prejavila aj riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Nových Sadoch pani Mgr. Jana Gaťárová, ktorá nás kontaktovala, že výstavu trofejí by si veľmi radi  prišli pozrieť žiaci tejto základnej školy. Práca s deťmi je našou prioritou, preto sme to s radosťou uvítali a predseda Osvetovej komisie OPK Nitra pán Róbert Ďurík sa s pani riaditeľkou dohodol na sprievodnej prehliadke pre deti.

Takže v piatok 22. marca 2024 boli prvými návštevníkmi výstavy trofejí,  ešte pred oficiálnou vernisážou, všetci žiaci 1. až 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Nové Sady so svojimi triednymi učiteľmi a vedením školy.

Ako prvé prišli najmenšie deti prvého stupňa, postupne starší až po deviaty ročník. Žiaci prechádzali jednotlivými časťami výstavy v sprievode pána Róberta Ďuríka, ktorý im rozprával o vystavených trofejach, ale aj o význame poľovníctva pre spoločnosť. Pre deti bola pripravená jedna miestnosť so zaujímavosťami, kde sme taktiež vystavovali kresby a maľby detí prvého stupňa tejto školy na tému poľovníctvo. Na konci prehliadky si deti všetkých vekových kategórií vypočuli krátku prednášku, kedy im bolo zodpovedané na ich otázky a zároveň vysvetlený význam poľovníctva a princíp, ako sa dostanú trofeje z lesa až na chovateľskú prehliadku.

Oficiálne otvorenie 38. ročníka OCHP poľovníckych trofejí ulovených v r. 2023/2024 prebiehalo v piatok 22. marca 2024 o 15.00 h, kedy všetkých hostí privítali slávnostné fanfáry lesníc trubačského dua z balkóna kaštieľa. Privítali sme medzi nami vzácneho a pre poľovníctvo významného hosťa, prezidenta Slovenskej poľovníckej komory pána Ing. Tibora Lebockého, PhD., ktorý slávnostne otvoril prehliadku v priestoroch kaštieľa spolu s predsedom Obvodnej poľovníckej komory Nitra Mgr. Richardom Ivančom. Po slávnostnom otvorení a príhovoroch prezidenta SPK a predsedu OPK Nitra nasledovalo odovzdávanie medailí strelcom ocenených poľovníckych trofejí. Na záver predseda OPK Nitra zagratuloval prezidentovi SPK k jeho jubileu čo bolo veľmi príjemné ukončenie oficiálnej časti prehliadky. Členovia OPK Nitra pripravili pri tejto vzácnej príležitosti príjemné posedenie v podkroví kaštieľa pre hostí a všetkých tých, ktorí sa podieľali na tohoročnej prehliadke.

Na 38. ročníku Obvodnej chovateľskej prehliadky bolo vystavených celkom 72 jeleních trofejí, z ktorých bolo 9 ocenených bronzovou medailou a 1 striebornou medailou; 38 trofejí danielej zveri, z ktorých bol 1 ocenený bronzovou medailou, 2 striebornou medailou a 13 zlatou medailou; rekordných 657 srnčích trofejí, z ktorých bolo 19 ocenených bronzovou medailou, 13 striebornou medailou a 3 zlatou medailou, 15 trofejí muflonej zveri, z ktorých boli ocenení 3 bronzovou medailou, 1 striebornou a 1 zlatou medailou; 9 diviačích trofejí, medzi ktorými sa nachádzala vzácna trofej ocenená zlatou medailou a 45 lebiek dravej zvery ulovených v okrese Nitra v období rokov 2023/2024.

Slávnostnej vernisáže sa zúčastnilo viac ako 100 poľovníkov z celého okresu Nitra a približne 176 žiakov ZŠ s MŠ Nové Sady. Chovateľská prehliadka v priestoroch renesančného kaštieľa v Nových Sadoch ako keby nabrala nový nádych a záujem naozaj širokej verejnosti. Prehliadka trofejí bola prístupná verejnosti ešte počas nasledujúceho víkendu a celkovo ju navštívilo asi 600 návštevníkov.

                                                              Róbert Ďurík
                                                     podpredseda OPK Nitra a
                                            predseda Osvetovej komisie OPK Nitra

 

NA STIAHNUTIE:
Odborný článok Ing. Ladislava Jančoviča (pdf, 164 lB)

 

REPORTÁŽ:
TV Nitrička: https://tvnitricka.sk/836-trofeji-v-historickom-kastieli/

 

FOTOGALÉRIA:
Autor: Lukáš Fábry