Spomienka na Pavla Hella

Dňa 14. augusta 2019 uplynulo už 10. rokov od smrti nášho popredného odborníka v oblasti poľovníctva doc. Ing. Pavla Hella, CSc. 

Významne sa pričinil o výchovu viacerých generácií našich poľovníkov prostredníctvom mnohých titulov odbornej literatúry, vedeckých prác a odborných príspevkov v našich i zahraničných periodikách. Bol uznávaným odborníkom i v zahraničí. So svojím pracovným pôsobením bol tradične naviazaný aj na odborné pracoviská v Nitre,  najmä na VÚŽV a VŠP. Bol tiež aktívnym  funkcionárom na rôznych organizačných stupňoch SPZ .
Pri tejto príležitosti navštívili zástupcovia nitrianskych poľovníckych organizácii miesto jeho večného odpočinku na cintoríne v Štiavnických Baniach. Po krátkom príhovore predsedu OPK v Nitre prof. Imricha Točku  položili za  zvuku lesných rohov  na jeho hrob  pamätnú kyticu kvetov a zapálili  smútočné sviece.

Za OPK Nitra sa na tejto pietnej akcii zúčastnili prof. I. Točka  a doc. I. Stráňai a za OkO SPZ Nitra  tajomník R. Kráľovič a predseda osvetovej komisie Ing. A. Vrábel. Poctu zosnulému prišli spolu s nami vzdať aj priatelia zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.  
                                                         

                                                         Ing. Andrej Vrábel
                                          predseda osvetovej komisie OkO SPZ Nitra