OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY SPZ OkO Nitra dňa 6.6.2021 v Lefantovciach

Dňa 6. júna 2021 sa konali v Lefantovciach OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY OS – 40 v nedeľu 6. júna 2021, ktoré organizovala strelecko-kynologická komisia SPZ OkO Nitra.

Výsledky a vyhodnotenie Okresných streleckých pretekov nájdete na stránke Okresnej organizácie SPZ Nitra kliknutím na tento link.

                                                             

                                                 Kancelária OPK Nitra