OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY SPZ OkO Nitra dňa 6.6.2021 v Lefantovciach

Oznamujeme širokej verejnosti, že SPZ Okresná organizácia Nitra organizuje OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v nedeľu 6. júna 2021 na strenici pri Penzióne Dolina v Lefantovciach.

Podrobné informácia a kompletné propozície Okresných streleckých pretekov nájdete na stránke SPZ OkO Nitra kliknutím na tento link.

Prevolávame: “Strelectu zdar!”

                                                              Kancelária OPK Nitra