Osvetová komisia

Spomienka na Pavla Hella

Dňa 14. augusta 2019 uplynulo už 10. rokov od smrti nášho popredného odborníka v oblasti poľovníctva doc. Ing. Pavla Hella, CSc. 

Celý článok