Jesenné skúšky stavačov, retrívrov a malých plemien v Nových Sadoch

V sobotu dňa 28. októbra 2023 organizovala Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore Nitra na čele s predsedom Ladislavom Banásom ml. JESENNÉ SKÚŠKY stavačov, retrívrov a malých plemien v poľovnom revíri v užívaní PZ SPZ Nové Sady.

Hlavným rozhodcom na Jesenné skúšky stavačov bol delegovaný Slovenskou poľovníckou komorou pán František Mešťánek. Ďalšími delegovanými rozhodcami boli páni: Jozef Labuda, Jozef Jamrich, František Jánoš, Ladislav Banás ml. a čakatelia na rozhodcov páni: Jarolím Debrovský a Róbert Vejčík.

Na Jesenné skúšky malých plemien a retrívrov bol delegovaný Slovenskou poľovníckou komorou hlavný rozhodca pán Jaroslav Horina a čakateľ na rozhodcu pán Martin Sýkora.
Prihlásených bolo spolu 27 psov, z toho 19 stavačov, 7 retrívrov a 1 pes malého plemena. V skutočnosti sa skúšok zúčastnilo 18 stavačov, 5 retrívrov a 1 malé plemeno.

Jesenné skúšky otvoril a prítomných privítal predseda Poľovníckeho združenia SPZ Nové Sady, pán František Muzika ml., a následne odovzdal slovo predsedovi kynologickej komisie OPK Nitra, pánovi Ladislavovi Banásovi ml. 
Po otvorení sa vodiči so psami rozdelili do štyroch skupín. Stavače boli rozdelené do troch skupín a jedna skupina bola zmiešaná z retrívrov a malého plemena.
Pripravenosť psov aj ich vodičov bola na dobrej úrovni.  

V kategórii skúšok stavačov sa sedem psov umiestnilo v prvej cene, päť v tretej cene a šesť stavačov neobstálo. Pripravenosť psov i vodičov bola na dobrej úrovni.

Víťazstvo s plným počtom získaných bodov 248 si vybojoval nemecký krátkosrstý stavač ZISK z Fikovho dvora s vodičom Róbertom Ďuríkom. Na druhom mieste sa umiestnila sučka maďarského krátkosrstého stavača DAYRA Dolný Váh s počtom získaných bodov 238 s vodičkou Dominikou Mentovou, 229 bodov získala sučka vajmarského krátkosrstého stavača DELTA from Schwarzenberg park s vodičom Jaroslavom Marekom, 222 bodov získal nemecký krátkosrstý stavač PUFI z Potônskej Lúky s vodičom Antonom Kondé, 221 bodov získal nemecký drôtosrstý stavač CÉSAR z Brumovic s vodičom Miroslavom Horváthom, sučka DIANA DIDINA Carrie Felicitas de Geurud s vodičom Ferdinandom Vrablecom získala 216 bodov a nemecký krátkosrstý stavač NOE od Blavy s vodičom Markom Gajdošom získal 204 bodov, ktorý uzatvoril skupinu psov umiestnených v I. cene.
V tretej cene s počtom 191 bodov obstáli: nemecký drôtosrstý stavač EDDY Jägerbunder s vodičkou Teréziou Banásovou a slovenský hrubosrstý stavač NOX z Milhostovských polí s vodičom Emilom Henčekom. Počet 175 bodov získala sučka nemeckého drôtosrstého stavača DONA od Sv. Lamberta s vodičom Jaroslavom Behulom. Nemecký krátkosrstý stavač ZICHER z Fikovho dvora s vodičom Rudolfom Danišom získal 173 bodov a nemecký drôtosrstý stavač BORA s vodičom Gabrielom Lindovským získali 172 bodov.

V kategórii skúšok retríverov si prvenstvo vybojovala sučka BRIA By Richville s vodičom Kristiánom Nyárim so získanými 196 bodmi, ďalej sa v I. cene umiestnili: KENDY Style in my heart Ukraine s vodičkou Miroslavou Rajtárovou získala 195 bodov a LUMERISSI Beretta s vodičom Antonom Demom získala 190 bodov. V druhej cene skončil XANTLIC Yaren Gold heart s vodičkou Oľgou Kocénovou so 190 bodmi. Jeden retríver neobstál.

V skúškach malých plemien skončil v I. cene a zároveň sa stal víťazom vo svojej kategórii jagdteriér VASKO Komjatické jazero s vodičom Pavlom Veraiom s počtom získaných bodov 252.

Počasie bolo priaznivé a typicky jesenné. Celá akcia prebehla vo výbornej a priateľskej atmosfére. Organizačne boli skúšky zabezpečené na veľmi dobrej úrovni, zazverenie revíru bolo výborné. Domáce združenie pripravilo chutné občerstvenie a záverom im patrí poďakovanie za výborné organizačné zabezpečenie jesenných skúšok.
Ďakujeme aj rozhodcom za spravodlivé posúdenie a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní skúšok.

 Víťazom blahoželáme a prevolávame:

„Poľovníckej kynológii zdar!“

                                                                                    Dana Musilová
                                                                                referentka OPK Nitra

FOTOGALÉRIA:

Na stiahnutie:

Propozície JSS 28.10.2023 (pdf, 640 kB)