Kynologická komisia

FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV v Podhoranoch

Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra usporiadala v sobotu 25. septembra 2021 farbiarske skúšky duričov v poľovnom revíri Podhorany v užívaní poľovníckej […]

Celý článok