Slávnostné STRETNUTIE a OCENENIE našich najstarších POĽOVNÍKOV

Na základe spoločného stanoviska Predstavenstva Obvodnej poľovníckej komory v Nitre a Predstavenstva okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre sa rozhodli obe organizácie, pri príležitosti tohtoročného mesiaca októbra, t. j. mesiaca úcty k starším,  zorganizovať spoločné slávnostné stretnutie s našimi najstaršími poľovníkmi.

Stretnutie sa konalo dňa 20. októbra 2016 v priestoroch reštaurácie pani Jolany Královičovej v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Hlavným bodom tohto stretnutia bolo ocenenie pozvaných poľovníkov za ich dlhoročnú prácu v našich poľovníckych organizáciách slávnostným odovzdaním pamätných listov a medailí, ktoré boli zhotovené k tejto príležitosti.

Úvodom tejto významnej udalosti sa konala slávnostná Svätohubertská omša v rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Omšu celebroval katolícky duchovný, poľovník, Mgr. Marián Uvaček.

Celý priebeh slávnostného stretnutia bol sprevádzaný a obohatený krásnymi poľovníckymi signálmi a tónmi trubačského dua Halali.

Podujatie sa stretlo s vysoko pozitívnymi reakciami ocenených, ktorí sa mali možnosť stretnúť po mnohých rokoch, pospomínať na priateľov, ktorí už nie sú medzi nami, ako i na spoločne prežité chvíle pri poľovačkách v lone našej slovenskej prírody.

Obvodnú poľovnícku komoru v Nitre na slávnostnom stretnutí zastupovali: predseda prof. Ing. Imrich Točka, CSc., podpredseda Ing. Ján Vrba, vedúca kancelárie Mgr. Lucia Tatarkovičová a pracovníčka Zuzana Labdíková.

 

Fotogaléria