Zaujímavé ukončenie poľovačky vo Vrábľoch

Prvú novembrovú sobotu, teda v prvý možný termín lovu na bažanty využili členovia PS ŽITAVA Vráble a ich pozvaní hostia nielen na samotnú poľovačku, ale aj na krst knižky, ktorú napísal ich člen Zoltán Bujalko.

Autor knihy bol dlhoročným veľmi aktívnym poľovným hospodárom vo Vrábľoch, ktorý napriek tomu, že na budúci rok oslávi osemdesiatku patrí k pravidelným návštevníkom miestneho revíru a k úspešným strelcom nielen čiernej zveri, ale aj srnčej, danielej, ako aj jelenej. Svoje skúsenosti odovzdáva nielen v rovine teórie, ale aj praktickým príkladom v prístupe k zveri, prírode a k životu ako takému.

Už v roku 2015 napísal malú knižku s názvom „Spomienky na uplynulých 40 rokov“. Taktiež s krstom na poľovníckej chate, za prítomnosti priateľov, členov poľovníckej spoločnosti a hostí.

Druhá kniha už s rozsahom 154 strán je viac-menej tiež založená na spomienkach na ťažké podmienky v päťdesiatich rokoch, ako začínal, ako ho mámili zbrane a revír, neskôr poľovné psi. Vyzdvihol ako príklad svojho otca, staršieho brata, ktorí obaja boli tiež poľovníci. Túto novú knihu nazval pán Bujalko „Zelený chodníček“.

Najviac jednotlivých príbehov a zážitkov sa viaže najmä na rodnú obec Horný Ohaj, ktorá sa neskôr stala súčasťou mesta Vráble.

V príhovore Z. Bujalko poďakoval sponzorovi knihy, ako aj všetkým, ktorí sa na jej stvorení spolupodieľali. Zvýraznil pointu samotného obalu knihy. Na prednej strane farebnej obálky je obraz – začiatok chodníka – vstup do neho. A na zadnej strane je pohľad na končiaci sa chodníček . Tak, ako každý život. Vôbec neľutoval, že mohol kráčať práve týmto zeleným životom a ešte verí, že tá jeho zadná strana nie je v dohľadne.

Knihu pokrstil lístím z vrábeľských stromov primátor mesta Vráble Tibor Tóth, za spoluúčinkovania predsedu SPZ OKO Nitra Richarda Ivanča a Jána Vrbu podpredsedu OPK Nitra.

Diana aj príroda sa pridali a umožnili prežiť všetkým účastníkom pekný poľovnícky sviatok, za slnečného počasia, s bohatým úlovkom a v neposlednom rade aj príjemným záverečným posedením všetkých pri pečenom prasiatku.

Zoltán Bujalko, čestný, zodpovedný a tvorivý človek a poľovník je pre nás členov PS ŽITAVA vzorom a motiváciou, ako pristupovať k životu, revíru i ku kolektívu.

Už teraz sa tešíme na rok 2018, na spoločné oslavy viacerých jubilantov v uvedenom roku, pričom dominovať okrúhlym číslom osemdesiat bude práve on.

A možno pribudne aj nejaká nová kniha (?) – jej budúceho sponzora pri rozchode vrábeľskí poľovníci nahlas pomenovali.

                                                                                 Ján Vrba

Fotogaléria: