II. Výročný snem SPK /2019

Dňa 30. novembra 2019 sa konal II. výročný snem Slovenskej poľovníckej komory v Agroinštitúte Nitra, š.p.

Za nitriansky okres boli na snem delegovaní delegáti: Mgr. Richard Ivančo – predseda OPK Nitra a OkO SPZ Nitra, pán Róbert Ďurík – podpredseda OPK Nitra a predseda osvetovej komisie OPK Nitra, Ing. Ladislav Jančovič – predseda komisie poľovníckej a ŽP OPK Nitra a OkO SPZ Nitra a pán Rudolf Královič – tajomník OkO SPZ Nitra.

Podrobné informácie o priebehu a voľbách II. výročného snemu nájdete na stránke Slovenskej poľovníckej komory.