II. VÝROČNÁ KONFERENCIA a voľba orgánov OPK Nitra /2019

Obvodná poľovnícka komora Nitra oznamuje, že dňa 6. septembra 2019 sa konala II. výročná konferencia Obvodnej poľovníckej komory Nitra     v kongresovom centre internátu A. Bernoláka SPU v Nitre. 

Programom konferencie bolo zhodnotenie činnosti v OPK Nitra za uplynulé obdobie rokov 2014 – 2019. Hlavným bodom programu bola voľba do orgánov OPK Nitra a voľba delegátov a náhradníka na II. výročný snem SPK.

Do jednotlivých orgánov OPK Nitra na volebné obdobie 2019 – 2024 boli delegátmi konferencie zvolení:

 

Predstavenstvo OPK N​itra:

Mgr. Richard IVANČO
predseda OPK Nitra

Róbert ĎURÍK
podpredseda OPK Nitra,
predseda osvetovej komisie OPK Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra

Ing. Peter KOLLÁR
predseda streleckej komisie OPK Nitra

Ladislav BANÁS
predseda kynologickej komisie OPK N​itra

Rudolf KRÁĽOVIČ
predseda ​legislatívnej komisie OPK N​itra

Ing. Ľubomír ONDRUŠKA, PhD.
predseda ekonomickej komisie OPK Nitra

 

Obvodná d​ozorná rada OPK Nitra:

Ing. Juraj HORVÁTH, CSc.
predseda ​

Ing. Mgr. Peter SCHULTZ
člen ​

JUDr. Ivan URBAN
člen ​

 

Obvodná disciplinárna komisia OPK Nitra:

JUDr. Andrej MUZIKA
predseda 

Ing. Adrián MIKAČ
člen 

doc. Ing. Branislav GÁLIK, PhD.
člen 

Róbert ĎURECH
člen 

Mgr. Boris KUZMICKÝ
člen 

 

                                                                  -DM-