SKÚŠKY V BRLOHÁRENÍ Pod Lupkou na počesť Ing. Silvestra Jánskeho /2017

Dňa 26. augusta 2017 organizovala kynologická komisia OPK Nitra v spolupráci s kynologickou komisiou SPZ OkO Nitra skúšky v brlohárení na umelom brlohu Pod Lupkou – Nitra.

Skúšky boli organizované na počesť významného nitrianskeho kynológa Ing. Silvestra Jánskeho, ktorý sa úspešne venuje chovu a výcviku jagdteriérov a zaslúžil sa o vybudovanie a zveľadenie umelého brlohu Pod Lupkou – Nitra.

Na brlohárske skúšky boli z ústredia SPK delegovaní dvaja rozhodcovia: Štefan Mikula a Marián Perina, ktorí posudzovali spolu 15 prihlásených psov.

Skúšky otvoril a všetkých prítomných privítal riaditeľ skúšok a predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík, ktorý následne odovzdal slovo predsedovi OPK Nitra prof. Ing. Imrichovi Točkovi, CSc., ktorý v krátkom príhovore vyzdvihol dlhoročnú záslužnú činnosť Ing. Silvestra Jánskeho v oblasti kynológie a poprial mu do ďalších rokov pevné zdravie a radosť zo svojich štvornohých zverencov. Samotné skúšky prebiehali v priateľskej atmosfére, kde pre účastníkov bolo zabezpečené bohaté občerstvenie. Súťažiace psy boli veľmi dobre pripravené, o čom svedčia ich výborné výsledky. Po ukončení skúšok a následnom vyhodnotení výsledkov sa ujal slova predseda SPZ OkO Nitra Mgr. Richard Ivančo, ktorý vyzdvihol dobrú organizáciu skúšok, poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili k bezproblémovému priebehu skúšok a poprial všetkým veľa zdravia a energie do ďalšej práce v oblasti kynológie.

Víťazstvo si na  skúškach v brlohárení vybojovala suka jagdteriéra ELLIS od Kamenné hory s vodičom Mariánom Martonom. Víťazovi i všetkým úspešným vodičom svojich zverencov blahoželáme a želáme im veľa úspechov v kynologickej práci.

O bohaté občerstvenie účastníkov sa postarali sponzori skúšok: Bc. Mária Žemberová – Marimpex, s.r.o. prevádzka ORYX, Reštaurácia Jolana Kráľovičová, Reštaurácia Salaš Cabaj – H+L Lušňák, s.r.o., a HSH s.r.o. Veľké Zálužie, za čo im patrí naše poďakovnie.

V neposlednom rade sa chceme poďakovať rozhodcom za spravodlivé hodnotenie a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave umelého brlohu a organizácii skúšok za výborný priebeh skúšok.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

 

Fotogaléria