SKÚŠKY V BRLOHÁRENÍ na líšku Pod Lupkou – Nitra /2015

Dňa 5. septembra 2015 organizovala kynologická komisia OPK Nitra skúšky v brlohárení na umelom brlohu Pod Lupkou – Nitra.

Na brlohárske skúšky OPK Nitra boli z ústredia SPK delegovaní rozhodcovia: hlavný rozhodca Ing. Baltazár Molnár, rozhodca Ing. Marek Tuška a čakateľ na rozhodcu Ing. Martin Fik, PhD. Skúšok v brlohárení sa zúčastnilo spolu 8 vodičov so 6 jazvečíkmi a 2 jagdteriérmi.

Skúšky otvorila a všetkých prítomných privítala vedúca kancelárie OPK Nitra a riaditeľka skúšok Bc. Lucia Tatarkovičová spolu s predsedom kynologickej komisie OPK Nitra Róbertom Ďuríkom, ktorý zároveň poďakoval všetkým prítomným podieľajúcim sa na renovácii umelého brlohu a osobne im odovzdal ďakovné listy OPK Nitra.

Súťažiace psy boli veľmi dobre pripravené, o čom svedčila ich výborné výsledky. Na príjemnej atmosfére skúšok sa podieľala prítomná korona divákov, súťažiaci vodiči a taktiež dobré počasie. Víťazstvo si na  skúškach  vybojovala suka jagdteriéra  s vodičkou Ing. Alexandrou Galovou.

Víťazke a aj všetkým úspešným vodičom psíkov blahoželáme a želáme im veľa úspechov v kynologickej práci.

Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať za výborný priebeh skúšok v brlohárení hlavnému rozhodcovi a rozhodcom, všetkým tým, ktorý sa podieľali na príprave umelého brlohu a organizácii skúšok.

Prevolávame : „Kynológii zdar!“

 

Fotogaléria