SKÚŠKY V BRLOHÁRENÍ na líšku Pod Lupkou – Nitra

Kynologická komisia OPK Nitra organizovala dňa 12. júna 2016 skúšky v brlohárení na líšku na umelom brlohu Pod Lupkou – Nitra.

Na brlohárske skúšky bol z ústredia SPK ako hlavný rozhodca Ing. Baltazár Molnár a čakatelia na rozhodcov Imrich Šimonič a Ing. Martin Fik, PhD. Skúšok v brlohárení sa zúčastnilo 11 psov.

Skúšky otvorila a prítomných privítala vedúca kancelárie OPK Nitra Mgr. Lucia Tatarkovičová spolu s predsedom kynologickej komisie OPK Nitra Róbertom Ďuríkom.

Priebeh skúšok ako aj výkon súťažiacich psov boli veľmi dobré, o čom svedčila výborné výsledky psov. Víťazstvo si na  skúškach  vybojoval  jazvečík Vitus z Krsťanskej záhrady s vodičom Pavlom Škapurom. Príjemnú atmosféru skúšok podporila prítomná korona fanúšikov poľovníckej kynológie a taktiež príjemné počasie.

Víťazovi skúšok v brlohárení a všetkým úspešným vodičom psíkov blahoželáme a želáme im veľa úspechov v kynologickej práci.

Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať hlavnému rozhodcovi a čakateľom na rozhodcov a všetkým tým, ktorý sa podieľali na príprave umelého brlohu a organizácii skúšok.

Prevolávame : „Kynológii zdar!“

                                                                                                                     -DS-

Fotogaléria: