RENOVÁCIA umelého brlohu pod Lupkou – Nitra

V nedeľu 3. mája 2015 sa stretli členovia kynologickej komisie OPK Nitra a priaznivci poľovníckej kynológie na pozemku s umelým brlohom Pod Lupkou – Nitra, aby spoločnými silami začali s jeho renováciou.

Ich cieľom bolo sprevádzkovať umelý brloh a okolitý priestor na výcvik malých poľovných plemien psov v brlohárení na líšku. Umelý brloh Pod Lupkou je vo vlastníctve SPZ OkO Nitra, preto akékoľvek jeho úpravy sa vykonávajú po dohode a so súhlasom vlastníka.

O ôsmej ráno začali svoju užitočnú prácu brigádnici v zložení: nestor nitrianskej poľovníckej kynológie Ing. Silvester Jánsky, predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík a členovia: Bc. Martin Barantal, Ing. Martin Fik, PhD., Mgr. Ivana Cigáňová, Radoslav Ťapušík a ďalší kynológovia: Ing. Jozef Stanko, Anton Paľovčík, Róbert Flimel, Ing. Filip Chalányi, Andrej Fülöp, Veronika Hrúzová, Tomáš Stanko a Rudolf Královič.

Zanechali za sebou kus práce, čo je hneď na prvý pohľad vidieť aj na fotodokumentácii. Priestory vyčistili, pokosili, zrenovovali funkčnosť umelého brlohu a vďaka nim bol už takmer pripravený na využívanie pri výcviku v brlohárení.

Ďalšiu brigádu organizoval Róbert Ďurík spolu s kynológmi Róbetom Vejčíkom a Patrikom Zeleňákom v nedeľu 31. mája 2015, kedy dopĺňali chýbajúce oplotenie brlohu a tiež zvárali rám konštrukcie na rozhodcovskej búdke. Sponzorsky získaný železný materiál zazvárali do ostatnej časti plotu, aby bolo oplotenie úplné a pevné.

Dňa 5. a 7. júna 2015 zrealizovali záverečné práce na oplotení: Róbert Ďurík, Ing. Martin Fik, PhD., Patrik Zeleňák, Ing. Filip Chalányi, Ing. Andrej Jahnátek, PhD. a Rudolf Daniš.

Finišujúce brigády na umelom brlohu Pod Lupkou prebehli v nedeľu 23. augusta 2015 a vo štvrtok 27. augusta 2015. Brigádnici natierali drevené a kovové časti umelého brlohu a tiež nedávno zvárané a vymenené časti oplotenia, vstupných dverí a rozhodcovskej búdky. Ešte upravili prostredie brlohu kamennou drťou, tiež upravili zarastené prostredie okolo chatky, pílili a odstraňovali búrkami pováľané stromy na vstupnej ceste. Vyčistili a upravili vnútorné priestory chatky a vyzbierali odpadky v širokom okolí brlohu. Týchto brigád sa zúčastnili: Róbert Ďurík, Róbert Vejčík, Patrik Zeleňák, Ing. Jozef Stanko, Tomáš Stanko, Anton Paľovčík, Ing. Alexandra Galová, Rudolf Daniš, Ing. Andrej Jahnátek, PhD., Ing. Martin Fik, PhD., Ing. Filip Chalányi, Bc. Dušan Belák, Andrej Fülöp a pracovníčky kancelárie OPK Nitra: Bc. Lucia Tatarkovičová a Ing. Dana Stančevová.

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k sfunkčneniu umelého brlohu a  v neposlednom rade sponzorom, ktorí nám darovali materiál na jeho renováciu: firma Retic, s.r.o., M. Šrank – MŠ Steel, s.r.o. a Jozefovi Cvoligovi.

Týmto príspevkom Vám chceme dať do pozornosti možnosť využívania umelého brlohu Pod Lupkou. V prípade Vášho záujmu o tréningy je potrebné kontaktovať člena kynologickej komisie OPK Nitra Ing. Martina Fika, PhD. na tel. čísle: 0905/185 057.

Fotogaléria