JESENNÉ SKÚŠK STAVAČOV v Rumanovej

Za sychravého upršaného počasia, v sobotu 23. septembra 2017 prebiehali jesenné skúšky stavačov, ktoré organizovala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Rumanová.

Na jesenné  skúšky sa spolu prihlásilo 14 vodičov stavačov a vzhľadom na počet záujemcov kancelária SPK nám delegovala 4 rozhodcov: ako hlavného rozhodcu Jozefa Labudu a rozhodcov: Julianu Ptáčkovú, Andreja Sigeta, Ing. Martina Fika, PhD. a Jozefa Jančoviča.

Skúšky otvoril a všetkých privítal predseda okresnej organizácie SPZ Nitra Mgr. Richard Ivančo, ktorý následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi Jozefovi Labudovi, aby oboznámil prítomných s organizačnými pokynmi priebehu skúšok.

Všetky disciplíny jesenných skúšok prebiehali v poľovnom revíri v užívaní PZ SPZ Rumanová. I napriek nepriaznivému počasiu jesenné skúšky stavačov úspešne absolvovalo všetkých 12 súťažiacich psov s nasledovnými výsledkami:

  • I. cena/ 8 stavačov,
  • II. cena/ 2 stavače,
  • III. cena/ 2 stavače.

Víťazkou jesenných skúšok sa stala suka nemeckého drôtosrstého stavača LENA SLIVÁŠ s vodičom Vincentom Bekénim. Srdečne blahoželáme!

Pri vyhlasovaní výsledkov patrilo slovo hlavnému rozhodcovi, ktorý zároveň odovzdal všetkým úspešným súťažiacim vodičom diplomy a víťazovi pamätný pohár.

Za veľmi dobrú organizáciu a priebeh jesenných  skúšok stavačov patrí poďakovanie členom PZ SPZ Rumanová a to za svedomitú prípravu a občerstvenie pre všetkých prítomných, členom kynologickej komisie OPK Nitra, pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za administratívnu prípravu skúšok a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Prevolávame: “Kynológii zdar!”

 

Fotogaléria: