JESENNÉ SKÚŠKY stavačov, malých plemien a retrívrov v Nových Sadoch

Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra usporiadala dňa
29. septembra 2019 v poľovnom revíri PZ SPZ Nové Sady jesenné skúšky stavačov a malých plemien. Na žiadosť vodičov boli  skúšky rozšírené aj o jesenné skúšky retrívrov.

Ako hlavný rozhodca bol Ústredím SPK delegovaný pán Otto Banás. Ďalšími delegovanými rozhodcami boli pán Juraj Zelenka a pán Ing. Martin Fik, PhD. Prihlásených bolo spolu 8 psov.

Jesenné skúšky otvoril a prítomných privítal podpredseda OPK Nitra pán Róbert Ďurík. Následne predal slovo hlavnému rozhodcovi pánovi Ottovi Banásovi.
Po otvorení sa vodiči so psami rozdelili do dvoch skupín. Jednu skupinu tvorili stavače, ktorých bolo 5 a druhú skupinu tvorili 2 retrívre a 1 anglický springer spaniel.
Prvé boli posudzované stavače. Psy boli pripravené slabšie a úroveň vodičov bola priemerná, o čom svedčia aj výsledky. Z piatich zúčastnených  stavačov neobstáli traja. Neskôr sa do revíru presunula druhá skupina. Tu bola pripravenosť psov aj vodičov o niečo lepšia ale aj tak jeden pes neobstál.

V skupine stavačov získal 1. miesto nemecký krátkosrstý stavač JOKER z Fikovho dvora s vodičom Mgr. Martinom Barantalom, s celkovým počtom 225 bodov. 2. miesto získal český fúzač CIRO Dedo Miki s vodičom Jaroslavom Bóžikom, s celkovým počtom 158 bodov.

V kategórii retrívrov získal 1. miesto labrador retríver RIVERLAB´S CANDYMAN s vodičkou Anastáziou Guzánovou, s celkovým počtom 182 bodov a 2. miesto labrador retríver POLOTSK BENJAMIN FRANCISCO s vodičkou Anastáziou Gazánovou, s celkovým počtom 178 bodov.

Hoci bolo z rána mierne pod mrakom, miestami aj hmla, nakoniec sa počasie umúdrilo a bol krásny slnečný a teplý deň. Organizačne boli skúšky zabezpečené na výbornej úrovni a celá akcia prebiehala v príjemnej priateľskej atmosfére. Domáci pripravili skvelý guláš a občerstvenie.

Záverom patrí poďakovanie členom PZ SPZ Nové Sady za organizačné zabezpečenie jesenných skúšok, rozhodcom za spravodlivé posúdenie a všetkým, čo sa podieľali na organizovaní skúšok.

Víťazom blahoželáme a prevolávame: „Poľovníckej kynológii zdar!“

 

                                                                                                                                                        Ing. Dana Musilová
                                    referentka SPZ OkO Nitra

 

FOTOGALÉRIA: