JESENNÉ SKÚŠKY stavačov, malých plemien a retrievrov v Branči /2020

V utorok dňa 1. septembra 2020 usporiadala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory v  Nitre v poľovnom revíri lv užívaní PS Branč

jesenné skúšky stavačov, malých plemien a retrievrov.

Za hlavného rozhodcu skúšok delegovalo Ústredie SPK pána Otta Banása, spolu s rozhodcami: Ján Rácz, Juraj Zelenka, Jozef Labuda, Ing. Martin Fik, PhD., a čakateľmi na rozhodcov: Mgr. Ivana Baková, Patrik Hudec a Ing. Michal Urban. Prihlásených bolo spolu 25 psov, z toho 18 stavačov, 2 malé plemená a 5 retrievrov. V skutočnosti sa skúšok zúčastnilo 17 stavačov, 1 malé plemeno a 5 retrievrov.

Jesenné skúšky otvoril a prítomných privítal predseda OPK Nitra pán Mgr. Richard Ivančo. Následne odovzdal slovo predsedovi kynologickej komisie OPK Nitra pánovi Ladislavovi Banásovi ml.

Po otvorení sa vodiči so psami rozdelili do štyroch skupín, jednu skupinu tvorili malé plemená a ďalšie 3 skupiny tvorili stavače.

Prvá bola posudzovaná skupina malých plemien, kde bolo prihlásených aj 5 retrievrov. Pripravenosť psov aj ich vodičov bola na výbornej úrovni. Svedčia o tom aj výsledky, kde z piatich retrievrov a jedného nemeckého prepeličiara všetci skončili v I. cene. Prvé miesto z retrievrov získala sučka labradora retrievera POLOTSK BEATRIX SOPHIA s vodičom Ing. Stanislavom Polčíkom, s celkovým počtom 190 bodov. Druhé miesto získal labrador retriever GREAT OLD FASHIONED Sorbon´s Legend s vodičkou Sandrou Markulják Dudovou, s celkovým počtom 181 bodov. Na treťom mieste sa umiestnili dve sučky labradora retrievra. AXA Biely orgován s vodičom Jánom Fürim a VIVA Biely agát s vodičkou Renátou Kassaiovou s celkovým počtom 171 bodov.

V kategórii stavačov sa sedem psov umiestnilo v prvej cene, dvaja v druhej cene a štyria v tretej cene. Štyria psi neobstáli. Pripravenosť psov i vodičov bola veľmi dobrá. Rozhodcovia ocenili ich disciplinovanoť. Prvé miesto získal pointer BRIAN Trialsport s vodičom Štefanom Eliášom, s plným počtom 248 bodov. Druhé miesto získala sučka nemeckého krátkosrstého stavača HANA Mervov dvor s vodičom Martinom Kučírkom, s celkovým počtom 243 bodov. Tretie miesto získal nemecký krátkosrstý stavač JERRY od Gložniča s vodičom Ľubošom Svoradom, s celkovým počtom 240 bodov.

Aj keď nám počasie neprialo, neustále pršalo a bolo zamračené, celá akcia prebehla vo výbornej a priateľskej atmosfére. Organizačne boli skúšky zabezpečené na veľmi dobrej úrovni, zazverenie revíru bolo dobré a bola vypúšťaná aj komorovaná zver. Domáci pripravili chutné občerstvenie a skvelý guláš.

Záverom patrí poďakovanie členom poľovníckej spoločnosti Branč za organizačné zabezpečenie jesenných skúšok, pánom rozhodcom za spravodlivé posúdenie, fotografom, ktorým sa podarilo zachytili skvelé momenty a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní skúšok.

 

Víťazom blahoželáme a prevolávame: „Poľovníckej kynológii zdar!“

 

 

                                                                Ing. Dana Musilová
                                                               referentka OPK Nitra

 

FOTOGALÉRIA:

Na stiahnutie:

Propozície JSS a MP v Branči (pdf, 196 kB)