JESENNÉ SKÚŠKY stavačov a malých plemien a jesnné skúšky retrieverov v Alekšinciach

Dňa 22. septembra 2018 usporiadala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra jesenné skúšky stavačov a malých plemien, a na žiadosť vodičov sme skúšky malých plemien rozšírili taktiež o jesenné skúšky retrieverov. Skúšky sa konali v poľovnom revíri v užívaní PZ SPZ Alekšince.

Na skúšky delegovalo Ústredie SPK ako hlavného rozhodcu Otta Banása a rozhodcov: Mgr. Andreja Sigeta, Františka Jánoša, Juraja Zelenku, Ing. Martina Fika, PhD., Jozefa Jančoviča, Jána Rácza a Petra Bíleho, MBA, ktorí posudzovali spolu 19 zúčastnených psov.

Jesenné skúšky otvoril a prítomných privítal predseda kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra Ladislav Banás ml., predseda OkO SPZ Nitra Mgr. Richard Ivančo a hlavný rozhodca Otto Banás. Následne sa vodiči so psami rozdelili do skupín a rozišli na práce do revíru.

Predvedené psy boli dobre pripravené, o čom svedčia ich výborné výsledky. Skúšok sa zúčastnilo spolu 16 stavačov, 2 malé plemená a 1 retriever. Traja psy na jesenných skúškach neobstáli.

Víťazstvo v kategórii stavačov si vybojovala suka nemeckého krátkosrstého stavača DOLLY z Banásovho dvora s vodičom Ladislavom Banásom, s celkovým počtom bodov 243. Víťazom spomedzi malých plemien sa stala suka nemeckého prepeličiara GRÉTKA Dvorce s vodičkou Barborou Skokanovou a víťazstvo si taktiež obhájil retriever FENIX Our pleasure s vodičom Emilom Henčekom. Celkovo prvú cenu získalo 8 psov, druhú cenu 4 psy a tretiu cenu taktiež 4 psy.

Hoci počasie nebolo úplne priaznivé, celý deň prebiehal v príjemnej atmosfére a priateľskom prostredí, za čo patrí naša vďaka členom PZ SPZ Alekšince za skvelú organizáciu. Naše poďakovanie patrí aj rozhodcom za spravodlivé posúdenie a tiež všetkým, ktorí sa na organizovaní jesenných skúšok podieľali.

Víťazom blahoželáme a prevolávame: „Poľovníckej kynológii zdar!“

 

FOTOGALÉRIA: