INŠTRUKTÁŽNY – VÝCVIKOVÝ DEŇ plemien poľovných psov

Kynologická komisia OPK Nitra v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Nové Sady zorganizovala pre držiteľov plemien poľovných psov a priaznivcov poľovníckej kynológie Inštruktážny – výcvikový deň, ktorý sa konal v sobotu 25. apríla 2015 v areáli chaty a v poľovnom revíri PZ Nové Sady.

Inštruktáž otvoril predseda kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbert Ďurík a predseda PZ Nové Sady p. Peter Bultman. Program bol prispôsobený požiadavkám prítomných držiteľov a skladbe plemien a tiež pokročilosti výcviku psov. Inštruktáž bola rozdelená na dve časti-na teoretickú časť s výkladom a ukážkami cvikov psov členov kynologickej komisie OPK Nitra a na praktickú časť, v ktorej si účastníci mohli priamo v poľovnom revíri odskúšať úroveň výcviku svojich psov.

Inštruktážneho-výcvikového dňa plemien poľovných psov sa spolu zúčastnilo 26 psov rôznych plemien, čo nás veľmi príjemne potešilo. Zároveň sme sa utvrdili v tom, že náš zámer byť nápomocní začínajúcim kynológom má zmysel a v obdobnej činnosti budeme pokračovať i do budúcna, nakoľko nám záleží na rozvoji kynológie.

Fotogaléria