FARBIARSKE SKÚŠKY stavačov a malých plemien vo Výčapoch – Opatovciach /2021

Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra usporiadala dňa 24. júla 2021 farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien v poľovnom revíri PZ SPZ Výčapy – Opatovce. Prihlásil sa pekný počet záujemcov, 14 vodičov pre skupinu malých plemien a 7 vodičov stavačov.

Keďže sa jedná o dve samostatné skúšky, aj hlavní rozhodcovia boli  Slovenskou poľovníckou komorou delegovaní dvaja. Pre skúšky stavačov p. Martin Adámek a pre skúšky malých plemenien  p. Jaroslav Horina.

Ďalšími delegovanými rozhodcami boli pre stavače p. Ladislav Banás st. a pre malé plemená p. Mgr. Ivana Baková a čakatelia Mgr. Martin Barantal a Dušan Šucha.

Prítomných privítal predseda PZ p. JUDr. Tomáš Kazán. Po otvorení sa vodiči presunuli do revíru, kde ich čakali predpísané disciplíny.

Aj napriek veľmi teplému, až dusnému počasiu bola úroveň psov veľmi dobrá. Stavače obstáli všetky, dokonca v krásnej I. cene.  
Na 1. mieste sa umiestnil pointer BRIAN Trialsport s vodičom Štefanom Eliášom. Na disciplíne: práca na nepofarbenej stope srnčej zveri bol vedený ako oznamovač, čím vďaka vyššiemu koeficientu dosiahol spomedzi stavačov najvyšší počet bodov, t.j. 76.

V skupine malých plemien neobstál len jeden psík, jedenásť z nich skončilo v I. cene a dvaja v III. cene.
Najviac sa darilo  sučke hrubosrstého jazvečíka JELLA od Ipeľského brodu s vodičom Andrejom Lörinczom, ktorá získala 120 bodov.

Po organizačnej stránke prebiehali skúšky bez problémov. Celá akcia sa niesla v pokojnej, priateľskej atmosfére a na záver  si všetci pochutili na  výbornom guláši, ktorý pripravili domáci členovia poľovníckeho združenia.

Záverom patrí poďakovanie členom PZ SPZ Výčapy Opatovce za organizačné zabezpečenie skúšok, rozhodcom za korektné posudzovanie ako i všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní skúšok.

 

Víťazom blahoželáme a prevolávame: „Poľovníckej kynológii zdar!“

 

                                                               Mgr. Lucia Tatarkovičová
                                                            vedúca kancelárie OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

Propozície FS a FSMP (589 kB)

Fotogaléria: