FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien v Jelenci

Dňa 16. októbra 2016 organizovala Obvodná poľovnícka komora Nitrafarbiarske skúšky malých plemien v spolupráci s poľovníckym zdužením SPZ Žirany – Jelenec.

Farbiarskych skúšok sa zúčastnilo celkom 9 súťažiacich, ako bolo aj prihlásených. Ako hlavný rozhodca bol kanceláriou SPK delegovaný p. Ján Plenta, ďalej rozhodca Mgr. Emil Vrabec a čakateľ na rozhodcu Ing. Marián Plenta.

Skúšky otvorila a privítala vedúca kancelárie OPK Nitra Mgr. Lucia Tatarkovičová spolu s predsedom kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbertom Ďuríkom.

Disciplíny samotných skúšok prebiehali v poľovnom revíri v časti Jelenec. Premenlivé počasie, s občasným miernym dažďom neovplyvnilo výkony psov, ktoré sa umiestnili nasledovne:          v I. cene 2, v II. cene 3, v III. cene 3 psy a 1 pes neuspel.

Víťazom farbiarskych skúšok malých plemien sa stal welšský špringeršpaniel HARM od Ferianci s vodičom Ing. Petrom Vysokým s celkovým počtom 102 bodov.

Pri vyhlasovaní výsledkov farbiarskych skúšok patrilo slovo hlavnému rozhodcovi p. Jánovi Plentovi, ktorý zároveň odovzdal úspešným vodičom diplom a spolu s rozhodcami a organizátormi skúšok im zablahoželal  k podaným výkonom psov.

Farbiarske skúšky malých plemien boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni. Poďakovanie patrí členom poľovníckeho združenia SPZ Žirany – Jelenec za prípravu poľovného revíru, členom kynologickej komisie OPK Nitra za organizáciu, pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za administratívne zabezpečenie skúšok a prípravu občerstvenia a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

 

Fotogaléria