FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien v Čápore

Dňa 17. júna 2018 organizovala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra farbiarske skúšky malých plemien v poľovnom revíri v užívaní poľovníckeho združenia SPZ Cedroň Čápor.

Na farbiarske skúšky ústredie SPK delegovalo ako hlavného rozhodcu Mgr. Emila Vrabca a ako rozhodcu Mgr. Ivanu Cigáňovú, ktorí posudzovali spolu 7 zúčastnených psov.

Skúšky otvoril a všetkých prítomných privítal člen kynologickej komisie OPK Nitra a predseda kynologicko-streleckej komisie OkO SPZ Nitra Ladislav Banás ml., ktorý následne odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi. 

Predvedené psy boli na skúšky dobre pripravené, o čom svedčí aj úspešné absolvovanie skúšok všetkých súťažiacich psov.

Na FS MP zvíťazila sučka jazvečíka hrubosrstého Flinta z Fikovho dvora s vodičom Ing. Martinom Fikom, PhD. s celkovým počtom bodov 112. 

Celkovo prvú cenu získalo 5 psov, druhú cenu jeden pes a tretiu cenu taktiež jeden pes.

Po skončení skúšok a vyhodnotení výsledkov sa hlavný rozhodca všetkým poďakoval a zaželal vodičom veľa šťastia do ďalšej práce s ich zverencami.

Farbiarske skúšky prebiehali v priateľskej atmosfére a príjemnom prostredí, za čo patrí poďakovanie členom kynologickej komisie OPK Nitra, členom PZ SPZ Cedroň Čápor za vynikajúce občerstvenie a dobrú organizáciu, rozhodcom za spravodlivé hodnotenie a taktiež všetkým, ktorí sa na organizácií farbiarskych skúšok podieľali.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

Fotogaléria: