FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV v Podhoranoch /2021

Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra usporiadala v sobotu 25. septembra 2021 farbiarske skúšky duričov v poľovnom revíri Podhorany v užívaní poľovníckej spoločnosti Žibrica & Bučina.

Reagovala tak na záujem zo strany vodičov psov, hoci tento druh skúšok sa u nás v minulosti neorganizoval. Podmienky v revíroch sa však menia, malá zver je bohužiaľ na ústupe, raticová naopak. Celkovo sa skúšok zúčastnilo 6 záujemcov.

Slovenskou poľovníckou komorou nám bol  delegovaný hlavný rozhodca p.      Ing. Jozef Sedlačko a čakateľ Ing. Marián Konečný.

V I. cene sa umiestnili: 

JUKA Zálužské lesy s vodičkou Janou Barantalovou s dosiahnutým počtom bodov 72,
SAVA z Fikovho dvora s vodičom Františkom Hladkým s dosiahnutým počtom bodov 72,
STIGMA z Fikovho dvora s vodičom Ing. Martinom Fikom, PhD. s dosiahnutým počtom bodov 72,
ROMULUS zo Srnčej doliny s vodičom MUDr. Vladimírom Rumanovským s dosiahnutým počtom bodov 72,
MORIS Rodbach s vodičom Ing. Matúšom Rajským, PhD. s dosiahnutým počtom bodov 70.

V III. cene sa umiestnil FARUK Liesková skala s vodičom Mgr. Marošom Pavelom  s dosiahnutým počtom bodov 58.

Po organizačnej stránke prebiehali skúšky bez problémov.
Ďakujeme poľovníckej spoločnosti Žibrica & Bučina za poskytnutý revír, rozhodcom za korektné posudzovanie ako i všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní skúšok.

Úspešným vodičom blahoželáme a prevolávame:


„Poľovníckej kynológii zdar!“

 

                                                         Mgr. Lucia Tatarkovičová
                                                      vedúca kancelárie OPK Nitra

FOTOGALÉRIA:

NA STIAHNUTIE:

Propozície FSD 2021 (196 kB)