Skúšky v BRLOHÁRENÍ NA LÍŠKU v Mojmírovciach

Kynologická komisia OPK Nitra organizovala dňa 4. mája 2019 skúšky v brlohárení na líšku na umelom brlohu Poľovníckeho združenia SPZ Mojmírovce.

Skúšky posudzovali: hlavný rozhodca Štefan Mikula, rozhodkyňa Mgr. Ivana Cigáňová a čakateľ na rozhodcu Ing. Marián Konečný.

Skúšok v brlohárení sa zúčastnilo spolu 13 psov.

Priebeh skúšok, ako aj výkon súťažiacich psov boli veľmi dobré, o čom svedčia výborné výsledky psov.

Víťazom sa stal hrubosrstý jazvečík HEKTOR z Fikovho dvora s vodičom Ing. Petrom Jančovičom.

Skúšky prebiehali plynulo, bez organizačných či technických problémov. Aj napriek celodennému sychravému počasiu skúšky podporila nemalá korona fanúšikov poľovníckej kynológie, čo prispelo k príjemnej atmosfére.

Víťazovi skúšok v brlohárení, ako i všetkým úspešným vodičom psíkov blahoželáme a želáme im veľa úspechov v kynologickej práci.

Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať rozhodcovskému zboru, členom PZ SPZ Mojmírovce, ktorí organizačne skúšky zabezpečovali,  ako i všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave akcie.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

 

Fotogaléria: