INŠTRUKTÁŽNY VÝCVIKOVÝ DEŇ plemien poľovných psov v Nových Sadoch

V sobotu 30. apríla 2016 kynologická komisia OPK Nitra úspešne zorganizovala druhý ročník inštruktážneho – výcvikového dňa plemien poľovných psov v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Nové Sady pre držiteľov plemien poľovných psov a priaznivcov poľovníckej kynológie.

Program inštrukáže bol prispôsobený požiadavkám prítomných držiteľov, skladbe plemien a tiež pokročilosti výcviku psov. Inštruktáž otvoril predseda kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbert Ďurík. V úvode prebiehala teoretická časť s výkladom a ukážkami cvikov psov členov kynologickej komisie OPK Nitra v areáli poľovníckej chaty PZ SPZ Nové Sady. Až následne sa prešlo na praktickú časť, v ktorej boli účastníci rozdelení do dvoch skupín na malé a veľké plemená psov a priamo v poľovnom revíri Nové Sady si mohli odskúšať úroveň výcviku svojich psov pod odborným dohľadom.

Inštruktážneho – výcvikového dňa plemien poľovných psov sa zúčastnilo 12 držiteľov psov rôznych plemien. I tento rok sme sa len utvrdili v tom, že náš zámer byť nápomocní začínajúcim kynológom má zmysel. A nakoľko nám záleží na rozvoji kynológie, v obdobnej činnosti budeme s istotou pokračovať i naďalej.

Prevolávame: „Kynológii zdar!“

                                                                                                         -DS-

Fotogaléria