Kancelária OPK Nitra

Mgr. Lucia TATARKOVIČOVÁ
Vedúca kancelárie OPK Nitra

Ing. Dana STANČEVOVÁ
Odborná referentka kancelárie OPK Nitra

Zuzana LABDÍKOVÁ
Referentka kancelárie OPK Nitra

Kontakt

OBVODNÁ POĽOVNÍCKA KOMORA NITRA

Adresa:
Mostná č. 6
949 01 Nitra

Stránkové dni:

pondelok / streda / piatok:                        8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.

Telefón:
0948 / 775 700

E-mail:
nitra@opk.sk

Ako nás nájdete

Označenie OPK Nitra na mape Mostnej ulice

Označenie vstupu do OPK Nitra na fotografii budovy