Zhromaždenie nezaradených členov OPK Nitra vo veci II. výročného snemu SPK

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory Nitra, v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 Stanov Slovenskej poľovníckej komory, zvoláva zasadnutie všetkých členov SPK, ktorí majú trvalý pobyt v územnej pôsobnosti OPK Nitra a ktorí nie sú členmi, alebo zamestnancami poľovníckej organizácie (organizačnej jednotky SPK).

Zasadnutie sa uskutoční v stredu dňa 17. júla 2019 so začiatkom o 16.00 h v priestoroch sídla OPK Nitra, Mostná č. 6,  949 01  Nitra.

Pozvánka je prílohou tejto správy.

POZVÁNKA na stiahnutie