SPOLOČNÉ TRÉNOVANIE na umelom brlohu Pod Lupkou – Nitra PRE POĽOVNÍCKU VEREJNOSŤ

Kynologická komisia OPK Nitra oznamuje všetkým záujemcom o trénovanie na umelom brlohu Pod Lupkou – Nitra, že tréningy sa budú konať každú nedeľu v doobedňajších hodinách.

V prípade Vášho záujmu je potrebné v dostatočnom časovom predstihu kontaktovať člena kynologickej komisie OPK Nitra Ing. Martina Fika, PhD. na tel. čísle: 0905/185 057, ktorý Vám spresní všetky náležitosti o tréningoch.

Tešíme sa na Vašu účasť a prevolávame: “Kynológii zdar!”

                                                                                                                      -DS-