VÝSTAVA Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2019

Vážení priatelia poľovníci.

V dňoch 22. až 24. februára 2019 sa konal 10. ročník kontraktačno-predajnej výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo v priestoroch národného výstaviska Agrokomplex v Nitre.

Výstava nadobudla v posledných rokoch viac-menej len komerčný charakter. Našou snahou bolo vrátiť  jej pôvodnú atmosféru, a preto zástupcovia Obvodnej poľovníckej komory Nitra a Okresnej organizácie SPZ Nitra rokovali s vedením výstaviska Agrokomplex, Slovenskou poľovníckou komorou a oslovili  kynologické kluby SPZ so spoločným cieľom, spestriť priebeh výstavy a vrátiť jej punc slovenského poľovníctva.

Pútavo pestrý program, ktorý Vám posielame v prílohe svedčí o skutočnosti, že sa nám to podarilo.

Sme radi, že ste nás i účinkujúcich podporili svojou bohatou účasťou a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Prevolávame: “Poľovníctvu zdar!”

                                                                            “D.S”

 

Prílohy na stiahnute:

PLAGÁT výstavy RPaV 2019 (pdf – 2,32 MB)
SPRIEVODNÝ PROGRAM výstavy RPaV 2019 (pdf – 473 kB)