POZVÁNKA na Okresné strelecké preteky SPZ OkO Nitra

Milí členovia Obvodnej poľovníckej komory v Nitre,

srdečne Vás pozývame na Okresné strelecké preteky, ktoré organizuje Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra v dvoch termínoch na rôznych strelniciach.

V sobotu 27. apríla 2019 budú prebiehať Okresné strelecké preteky jednotlivcov na asfaltové terče disciplína AMERICKÝ TRAP 50 na strelnici PZ SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo v Hruboňove 
a v stredu 8. mája 2019 budú organizované Okresné strelecké preteky na asfoltové terče na oblúkovej strelnici PZ SPZ Mojmírovce v Mojmírovciach.

Strelecké preteky sú určené pre všetkých členov OPK Nitra a členov a organizačné zložky SPZ OkO Nitra.

Vaša účasť na okresných streleckých pretekoch sa môže započítať ako absolvovanie kontrolných strelieb, ak dosiahnete v brokovej disciplíne 30 % zásahov. Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

Kompletné informácie o Okresných streleckých pretekoch, spolu s propozíciami, nájdete na stránke Okresnej organizácie SPZ Nitra:

Prevolávame: “Strelectvu zdar!”