POZVÁNKA na Okresné strelecké preteky OS 40 v nedeľu 8. mája 2022

Pozývame členov evidovaných v SPZ OkO Nitra, členov poľovníckych združení SPZ začlenených v organizačnej štruktúre SPZ OkO Nitra a pre členov OPK Nitra dňa 8. mája 2022 na Okresné strelecké preteky na strelnici penziónu Dolina v Lefantovciach, ktoré organizuje Kynologicko-strelecká komisia Okresnej organizácie SPZ Nitra.

Bližšie informácie a podrobné propozície streleckých pretekov nájdete na stránke SPZ OkO Nitra kliknutím na tento link.

                                                         kancelária OPK Nitra