POZVÁNKA na Jesenné skúšky stavačov, retrívrov a malých plemien 1.9.2022 v Hruboňove

Obvodná poľovnícka komora Nitra na základe plánu práce kynologickej komisie usporiada jesenné skúšky stavačov, retrívrov a malých plemien

vo štvrtok  1. septembra  2022 so začiatkom o 8,00 hod.

v poľovnom revíri v užívaní  PZ SPZ Topolina Šurianky – Hruboňovo.

Zraz účastníkov o 7,30 hod. v areáli strelnice PZ v obci Hruboňovo.
Cesta v smere od Nitry: Za tabuľou obce Hruboňovo stále rovno po hlavnej ceste a až na druhej odbočke odbočíte z hlavnej cesty doprava – tesne pred cintorínom (odbočka bude vyznačená šípkou). Pokračujete  po asfaltovej ceste, ktorá ide mierne z kopca, po pravej strane míňate futbalové ihrisko. Pokračujete stále rovno – za posledné domy – až prejdete na poľnú cestu, ktorá začne mierne stúpať až prídete do areálu malej strelnice miestneho PZ.

 

Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné pre všetky stavače, retrívre a malé plemená za nasledovných podmienok:

  • boli riadne a včas prihlásené,
  • majú predpísané doklady,
  • bol zaplatený skúšobný poplatok:
    a) vo výške 50,- € pre členov evidovaných v SPK  
    b) vo výške 70,- € pre majiteľov psov, ktorí nie sú členmi SPK  

 

Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok,
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa; zo skúšok budú vylúčené háravé sučky a choré jedince!

 

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t. j. do piatku 19. augusta 2022 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 4,- €.

Úhrada na číslo účtu OPK Nitra, IBAN: SK20 0200 0000 0027 3511 2758.      Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku, na základe ktorého žiadame o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to ihneď v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk.

Upozorňujeme záujemcov o skúšky, aby použili správne a aktuálne tlačivo prihlášky na kynologické skúšky, ktoré nájdete nižšie v časti na stiahnutie.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

             S pozdravom

Poľovníckej kynológii zdar!

 

Mgr. Richard Ivančo, v. r.                   Ladislav Banás, v. r.
      predseda OPK Nitra            predseda kynologickej komisie
                                                    OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

Propozície JSS, R a MP (pdf, 525 kB)
Aktuálna prihláška na kynologické skúšky psov (pdf, 90 kB)