POZVÁNKA na Jesenné skúšky stavačov, retrívrov a malých plemien 28.10.2023 v Nových Sadoch

Obvodná poľovnícka komora Nitra na základe plánu práce kynologickej komisie usporiada

JESENNÉ SKÚŠKY stavačov, retrívrov a malých plemien

v sobotu  28. októbra 2023 so začiatkom o 8.00 h

v poľovnom revíri v užívaní  PZ SPZ Nové Sady.

 

Zraz účastníkov je o 7.30 h na poľovníckej chate PZ Nové Sady.
Cesta v smere od Nitry: Pred začiatkom obce Nové Sady je potrebné odbočiť na asfaltovú poľnú cestu smerujúcu do Šurianok. Chata sa nachádza po ľavej strane v lesíku pred zákrutou, kde je potrebné odbočiť z cesty doľava hneď na začiatku lesíka na úzku cestu, ktorá vedie priamo ku chate. Cesta bude vyznačená smerovými tabuľami. 


Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné pre všetky stavače, retrívre a malé plemená za nasledovných podmienok:

  • ak boli riadne a včas prihlásené,
  • ak majú predpísané doklady,
  • ak bol zaplatený skúšobný poplatok:
    a) vo výške 50,- € pre členov evidovaných v SPK  
    b) vo výške 70,- € pre majiteľov psov, ktorí nie sú členmi SPK  


Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok,
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa; zo skúšok budú vylúčené háravé sučky a choré jedince!


Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t. j. do stredy 18. októbra 2023 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 4,- €.

Úhrada na číslo účtu OPK Nitra, IBAN: SK20 0200 0000 0027 3511 2758.      Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko, a tiež skratku JSS.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku, na základe ktorého žiadame o delegovanie príslušný počet rozhodcov.
Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to ihneď v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk.

Kliknutím na tento link, si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo prihlášky.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

             S pozdravom

Poľovníckej kynológii zdar!

 

Mgr. Richard Ivančo, v. r.                   Ladislav Banás, v. r.
      predseda OPK Nitra            predseda kynologickej komisie
                                                    OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

Propozície JSS 28.10.2023 (pdf, 640 kB)