Zasadnutie prestavenstiev OPK Nitra a SPZ OkO Nitra

Dňa 1. apríla 2015 zorganizovala Obvodná poľovnícka komora Nitra spoločné zasadnutie predstavenstiev Obvodnej poľovníckej komory Nitra  a Okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra.

Zasadnutie viedol predseda OPK Nitra a OkO SPZ Nitra p. prof. Ing. Imrich Točka, CSc. spolu s podpredsedom OPK Nitra p. Ing. Jánom Vrbom v priestoroch chaty Poľovníckeho združenia „Breza“ Poľný Kesov v Poľnom Kesove.

Zasadnutie predstavenstiev sa nieslo v duchu spoločnej spolupráce, v hľadaní spôsobov a foriem, ktoré obe organizácie vzájomne spájajú a majú pozitívny prejav najmä vo vzťahu k poľovníkom v okrese Nitra. Spoločnú cestu vidia hlavne vo vzájomnej komunikácii, a spolupráci poľovníkov s poľnohospodármi a s ochranármi prírody. Na zasadnutie bol prizvaný člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, predseda PD Mojmírovce p. Ing. Peter Schultz, ktorý je zároveň i odborný poradca a expert OPK Nitra pre odvetvie poľnohospodárstva. Predstavil prítomným aktuálne možnosti uplatnenia zámeru poľovníctva na poľnohospodármi obrábaných častiach revírov a možnosti chovu jarabíc, bažantov a zajacov v umelých podmienkach.

Spoločné zasadnutie predstavenstiev OPK Nitra a OkO SPZ Nitra bolo ukončené v pozitívnom vnímaní stanovených cieľov oboch organizácií do spoločnej budúcnosti.