Predstavenstvo OPK N​itra

Mgr. Richard IVANČO
predseda OPK Nitra

Róbert ĎURÍK
podpredseda OPK Nitra, predseda osvetovej komisie OPK Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra

Ing. Peter KOLLÁR
predseda streleckej komisie OPK Nitra

Ladislav BANÁS ml.
predseda kynologickej komisie OPK N​itra

Rudolf KRÁĽOVIĆ
predseda ​legislatívnej komisie OPK N​itra

Ing. Ľubomír ONDRUŠKA, PhD.
predseda ekonomickej komisie OPK Nitra

 

Aktuálne z kategórie prestavenstva OPK Nitra