Predstavenstvo OPK N​itra

prof. Ing. Imrich TOČKA, CSc.
predseda OPK Nitra

Ing. Ján VRBA
podpredseda OPK Nitra, predseda osvetovej komisie OPK Nitra

Ing. Ladislav JANČOVIČ
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra

Ing. Vladimír ELIÁŠ
predseda streleckej komisie OPK Nitra

Róbert ĎURÍK
predseda kynologickej komisie OPK N​itra

Ing. Igor ŠKUTIL
predseda ​legislatívnej komisie OPK N​itra

Ing. Ladislav CAGÁŇ
predseda ekonomickej komisie OPK Nitra

 

Aktuálne z kategórie prestavenstva OPK Nitra