OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY SPZ OkO Nitra dňa 22.8.2020 v Mojmírovciach

Oznamujeme širokej verejnosti, že strelecká komisia pri SPZ Okresnej organizácii Nitra organizuje OKRESNÉ STRELECKÉ PRETEKY v sobotu 22. augusta 2020 na oblúkovej strenici v Mojmírovciach.

Podrobné informácia a kompletné propozície streleckých pretekov nájdete na stránke SPZ OkO Nitra, kliknutím na tento link.

Prevolávame: “Strelectu zdar!”

                                                              Kancelária OPK Nitra