Kancelária OPK Nitra je dočasne zatvorená.

Vážení poľovníci,
 
z dôvodu vydaného opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenie prenosného ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že kancelária OPK Nitra je zatvorená predbežne do piatku 27. marca 2020. 

V naliehavých prípadoch píšte, alebo nás kontaktujte telefonicky v úradných hodinách na tel. čísle: 0948 775 700.
 
Ďakujeme za pochopenie.