Vernisáž Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri dňa 20.03.2020 je zrušená

Milí priatelia.

Z dôvodu vydaného opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme, že sme nútení zrušiť Vernisáž Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020, ktorá bola naplánovaná
na piatok 20. marca 2020, ako i výstavu trofejí v Ponitrianskom múzeu. 

O prípadnom náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. 

 

                                                              Predstavenstvo OPK Nitra