Otvárame nový POĽOVNÍCKY KURZ

OPK Nitra oznamuje širokej verejnosti, že v období október – november otvára nový poľovnícky kurz.

Záujemcovia nájdu podrobné informácie o priebehu a podmienkach poľovníckeho kurzu na našej stránke v časti Rýchle linky:

http://www.opknitra.sk/polovnicky-kurz/

                                                                             – DS –